021-66170062

استعلام و خرید سریع

021-66170062

استعلام و خرید سریع

جستجو کردن
Close this search box.

راهنمای تنظیمات رله حفاظتی کلیدهای هوایی CHINT تیپ NA8G

در این مطلب از الکتروشایلی میخواهیم نگاهی داشته باشیم به تنظیمات رله حافظتی کلید هوایی چینت تیپ NA8G

تنظیم شماره IR :1 تنظیم جریان اضافه بار ()Overload, Long time delay

این ناب مربوط به تنظیم جریان خطای اضافه بار میباشد که از ۰/۴ تا ۱ برابر جریان نامی کلید قابل تنظیم میباشد. به عنوان مثال کلیدی که جریان نامی آن ۱۶۰۰آمپر باشد، توسط این ناب از ۶۴۰آمپر تا ۱۶۰۰آمپر در ۹پله قابل تنظیم است.

 

تنظیم شماره tR :2 تنظیم زمان خطای اضافه بار

با این ناب زمان قطع برای حفاظت خطای اضافه بار از ۱تا ۳۰ثانیه قابل تنظیم میباشد. لازم به ذکر است که این زمان قطع برای وقوع اضافه بار در ۶برابر جریان تنظیم شده است (این موضوع در سایر برندها نیز به همین ترتیب میباشد) و نباید انتظار داشت که برای اضافه بارهای کمتر از این مقدار (برای مثال ۱/۲برابر) رله در زمان تنظیم شده عمل کرده و کلید قطع کند.

345346234534636336

تنظیم شماره Isd :3 تنظیم جریان اتصال کوتاه زمان کوتاه ()Short Circuit, Short time Delay

توسط این ناب میتوان جریان حفاظت اتصال کوتاه (از نوع زمان دار، زمان کوتاه) را از ۱/۵تا ۱۰برابر جریان تنظیم شده برای اضافه بار (تنظیم شماره )۱تنظیم نمود.
حفاظت اتصال کوتاه زمان دار هنگامی کارایی دارد که در خروجی یکی از فیدرها اتصالی (اتصال کوتاه) اتفاق میافتد و کلید کل نباید سریع قطع کند و باید اجازه بدهد کلید خروجی فیدر قطع کند که همه مصرف کنندهها بی برق نشوند و در صورتیکه فیدر قطع نشد کلید کل قطع کند.
برای مثال هنگامیکه کلید کل از نوع هوایی ۲۵۰۰ آمپر چینت الکتریک باشد و تعدادی کلید ۲۵۰ ،۴۰۰ ،۶۳۰در فیدرهای خروجی نصب شده باشد.
اگر در خروجی کلید ۴۰۰ آمپر اتصالی اتفاق بیفتد کلید کل نباید به سرعت قطع کند و همه فیدرها بی برق شوند. ابتدا باید صبر کرد (حدودا ۴۰۰ میلی ثانیه) تا کلید ۴۰۰آمپر قطع کند، اما در صورتیکه کلید ۴۰۰آمپر قطع نکرد کلید کل ۲۵۰۰آمپر باید قطع کند.

تنظیم شماره tsd :4تنظیم زمان اتصال کوتاه زماندار

به وسیله این ناب زمان قطع برای حفاظت اتصال کوتاه از ۰/۱تا ۰/۴ثانیه (از ۱۰۰تا ۴۰۰میلی ثانیه) قابل تنظیم است. همانگونه که در شکل قابل ملاحظه است تنظیمات از ۰/۱تا ۰/۴ثانیه در دو نیمداره سمت راست و چپ قابل تنظیم است. چنانچه از نیمداره سمت چپ استفاده شود عملکرد رله بر حسب منحنی معکوس زمانی( )Inverse timeعمل میکند و عدد تنظیم شده به عنوان ثابت منحنی است.

چنانچه از نیمداره سمت راست استفاده شود رله کلید بصورت زمان معین ( )Definite time عمل میکند و عدد تنظیم شده به عنوان زمان تاخیر در قطع می باشد.
چنانچه این ناب روی حالت
Xتنظیم شود حفاظت اتصال کوتاه زماندار غیرفعال میشود.

تنظیم شماره Ii :5تنظیم جریان اتصال کوتاه آنی ()Short circuit instantaneous

توسط این ناب تنظیم جریان اتصال کوتاه آنی (لحظهای) از ۲تا ۱۵برابر جریان نامی کلید در ۸پله قابل تنظیم است.
حفاظت اتصال کوتاه لحظهای هیچگونه تاخیری در قطع ندارد و چنانچه جریان عبوری از کلید مساوی یا بزرگتر از عدد
تنظیم شده این ناب باشد کلید بصورت آنی قطع می کند.
هنگام تنظیم نمودن این ناب باید به تنظیمات ناب تنظیم ( ۳اتصال کوتاه زمان کوتاه) هم توجه کرد که این دو حفاظت با هم تداخل نداشته باشند. چنانچه این ناب روی حالت
Xتنظیم شود حفاظت اتصال کوتاه آنی غیرفعال میشود.

تنظیم شماره Ig :6 تنظیم جریان برای حفاظت خطای زمین تکفاز Single-phase earthing

توسط این ناب میتوان جریان حفاظت خطای زمین تکفاز را از ۵۰۰تا ۱۲۰۰آمپر مطابق جدول زیر تنظیم نمود. لازم بذکر است که در کلید هوایی سه پل جریان خطای زمین تکفاز با توجه به جمع برداری جریان سه فاز و اختلاف جریان میان فازها انجام میشود و بدلیل اینکه نمونهگیری از جریان نول انجام نمیشود این حفاظت در کلیدهای سه پل زیاد
دقیق نیست.
معنای حروف ناب تنظیم جریان خطای زمین تکفاز برای کلیدهای با جریان نامی بزرگتر از ۱۲۰۰آمپرNA8G راهنمای تنظیمات رله حفاظتی کلیدهای هوایی تیپ

 

جریان (بر حسب آمپر) حرف تنظیم شده
A ۵۰۰
B ۶۴۰
C ۷۲۰
D ۸۰۰
E ۸۸۰
F ۹۶۰
G ۱۰۴۰
H ۱۱۲۰
J ۱۲۰۰

 

تنظیم شماره tg :7تنظیم زمان حفاظت خطای زمین تکفاز

توسط این ناب میتوان زمان قطع برای حفاظت خطای زمین تکفاز را از ۰/۱تا ۰/۴ثانیه ( ۱۰۰تا ۴۰۰میلی ثانیه) تنظیم نمود.

چنانچه از نیمداره سمت چپ استفاده شود عملکرد رله بر حسب منحنی معکوس زمانی( )Inverse timeعمل میکند و عدد تنظیم شده به عنوان ثابت منحنی است.
چنانچه از نیمداره سمت راست استفاده شود رله کلید بصورت زمان معین ( )
Definite timeعمل میکند و عدد تنظیم شده به عنوان زمان تاخیر در قطع می باشد.
چنانچه این ناب روی حالت
Xتنظیم شود حفاظت خطای زمین تکفاز غیرفعال میشود. در شکل زیر بطور خلاصه نابهای تنظیم توضیح داده شده اند.

4234523523

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + 3 =

فهرست مطالب

021-66170063

واحد فروش / فنی

0912-6398961

واحد فروش / واتساپ

021-66170064

واحد فروش / فنی

0910-7249074

واحد فروش / واتساپ

جهت مشاهده جدید ترین لیست های قیمت و راهنمایی خرید بهترین برندهای برق صنعتی شماره خود را در فرم زیر وارد و ارسال نمایید

الکتروشایلی