021-66170062

استعلام و خرید سریع

021-66170062

استعلام و خرید سریع

جستجو کردن
Close this search box.
  • دقت جریان خروجی
  • محافظت در برابر اضافه جریان، کوتاه شدن و افزایش دما
  • کنترل اتوماتیک با قابلیت تشخیص خطا
  • ساختار قوی و مقاوم در برابر شوک و لرزش
  • تعویض سریع و آسان جهت تعمیر و نگهداری