021-66170062

استعلام و خرید سریع

021-66170062

استعلام و خرید سریع

جستجو کردن
Close this search box.
  • قابلیت تنظیم جریان حفاظتی
  • دارای محافظت در برابر اضافه بار، کوتاه‌مدت و بی‌باری
  • دارای محدوده وسیعی از جریان‌های حفاظتی
  • دارای قابلیت تشخیص خطای قطع وصل
  • قابلیت اتصال به سیستم های مدیریت انرژی و کنترل بهینه بار.
خرید کلید حرارتی

3RV2041-4MA10

برند:

زیمنس

رنج جریان:

نامشخص

قدرت قطع:

100 کیلو آمپر

ولتاژ کاری:

نامشخص

محصول کشور:

آلمان

تماس بگیرید

3RV2041-4YA10

برند:

زیمنس

رنج جریان:

نامشخص

قدرت قطع:

100 کیلو آمپر

ولتاژ کاری:

نامشخص

محصول کشور:

آلمان

تماس بگیرید

3RV2041-4RA10

برند:

زیمنس

رنج جریان:

نامشخص

قدرت قطع:

1170 کیلو آمپر

ولتاژ کاری:

نامشخص

محصول کشور:

آلمان

تماس بگیرید

3RV2041-4KA10

برند:

زیمنس

رنج جریان:

نامشخص

قدرت قطع:

75 کیلو آمپر

ولتاژ کاری:

نامشخص

محصول کشور:

آلمان

تماس بگیرید

3RV2031-4KA10

برند:

زیمنس

رنج جریان:

نامشخص

قدرت قطع:

65 کیلو آمپر

ولتاژ کاری:

نامشخص

محصول کشور:

آلمان

تماس بگیرید

3RV2031-4JA10

برند:

زیمنس

رنج جریان:

نامشخص

قدرت قطع:

65 کیلو آمپر

ولتاژ کاری:

نامشخص

محصول کشور:

آلمان

تماس بگیرید

3RV2031-4XA10

برند:

زیمنس

رنج جریان:

نامشخص

قدرت قطع:

65 کیلو آمپر

ولتاژ کاری:

نامشخص

محصول کشور:

آلمان

تماس بگیرید

3RV2031-4WA10

برند:

زیمنس

رنج جریان:

نامشخص

قدرت قطع:

65 کیلو آ