fa
fa
fa فارسی
ورود / عضویت
کد تأیید به شماره شما ارسال می شود
Proceed With WhatsApp
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:60)

لیست قیمت اینورتر ال اس LS - تاریخ 1401/03/23

اینورتر LS (ال اس) در مدل‌های مختلف H100, S100, IS7, IP5, IC5, IG5 و غیره تولید می‌شود که متناسب با کاربری مد نظر می‌توان مدل متناسب را انتخاب و استفاده نمود.

مشخصات اینورتر LS (ال اس)

انواع اینورتر LS (ال اس) بستگی به مدل، مشخصات مختلفی دارند ولی در اکثر آنها کلیه نیازمندی‌های متداول کاربری مربوطه دیده شده و بستگی به زمان طراحی امکانات به روز در آنها گنجانده شده است. این اینورترها ار رنج توانی 0.25 کیلووات تا 450 کیلووات و به دو صورت تک فاز و سه فاز در کلاس‌های ولتاژی 200 و 400 ولت به بازار ارائه می‌شوند.

انواع درایو LS

درایو LS کره از لحاظ خروجی به سه دسته تقسیم بندی می شود:

  1. اینورتر خروجی تک فاز ۲۲۰ ولت (اینورتر ورودی تک فاز)
  2. اینورتر خروجی سه فاز ۲۲۰ ولت (اینورتر ورودی تک فاز)
  3. اینورتر خروجی سه فاز ۳۸۰ ولت (اینورتر ورودی سه فاز)


تصویرعنوانکد محصولقیمت
اینورتر LS 0.37 KW مدل M100 - 1EOFNS
LSLV0022M100-1EOFNA
6,108,830 تومان
اینورتر LS 0.37 KW مدل M100 - 1EOFNS
LSLV0015M100-1EOFNA
4,873,960 تومان
اینورتر LS 0.37 KW مدل M100 - 1EOFNS
LSLV0008M100-1EOFNA
4,425,330 تومان
اینورتر LS 0.37 KW مدل M100 - 1EOFNS
LSLV0004M100-1EOFNA
3,709,160 تومان
اینورتر LS 0.37 KW مدل M100 - 1EOFNS
LSLV0002M100-1EOFNA
3,637,270 تومان
اینورتر LS 0.37 KW مدل M100 - 1EOFNS
LSLV0002M100-1EOFNS
3,463,460 تومان
اینورتر LS 0.37 KW مدل M100 - 1EOFNS
LSLV0004M100-1EOFNS
3,709,160 تومان
اینورتر LS 0.37 KW مدل M100 - 1EOFNS
LSLV0015M100-1EOFNS
4,643,730 تومان
اینورتر LS 0.37 KW مدل M100 - 1EOFNS
LSLV0022M100-1EOFNS
5,873,140 تومان
اینورتر LS 0.37 KW مدل M100 - 1EOFNS
LSLV0008M100-1EOFNS
4,169,620 تومان


تصویر محصولمشخصات فنیعنوان محصولقیمت
اینورتر LS 0.37KW مدل SV004IE5-1C - IE5
SV004IE5-1
3,107,650 تومان
4564567457
SV002IE5-1
2,869,230 تومان
اینورتر LS 0.37KW مدل SV004IE5-1C - IE5
SV001IE5-1
2,827,370 تومان
اینورتر LS 0.37KW مدل SV004IE5-1C - IE5
SV002IE5-1C
2,869,230 تومان
اینورتر LS 0.37KW مدل SV004IE5-1C - IE5
SV004IE5-1C
3,107,650 تومان
اینورتر LS 0.37KW مدل SV004IE5-1C - IE5
SV001IE5-1C
2,613,520 تومان


تصویر محصولمشخصات فنیعنوان محصولقیمت
اینورتر LS 0.37 KW مدل SV004IC5-1/FILTER
SV022IC5-1
5,977,790 تومان
اینورتر LS 0.37 KW مدل SV004IC5-1/FILTER
SV015IC5-1
4,691,050 تومان
اینورتر LS 0.37 KW مدل SV004IC5-1/FILTER
SV008IC5-1
4,169,620 تومان
اینورتر LS 0.37 KW مدل SV004IC5-1/FILTER
SV004IC5-1
3,945,760 تومان
اینورتر LS 0.37 KW مدل SV004IC5-1/FILTER
SV015IC5-1/FILTER
4,873,960 تومان
اینورتر LS 0.37 KW مدل SV004IC5-1/FILTER
SV004IC5-1/FILTER
3,945,760 تومان
اینورتر LS 0.37 KW مدل SV004IC5-1/FILTER
SV008IC5-1/FILTER
4,411,680 تومان
اینورتر LS 0.37 KW مدل SV004IC5-1/FILTER
SV022IC5-1/FILTER
6,126,120 تومان


تصویر محصولمشخصات فنیعنوان محصولقیمت
30
SV220IG5A-4
32,866,470 تومان
30
SV185IG5A-4
29,771,560 تومان
30
SV150IG5A-4
22,268,610 تومان
30
SV110IG5A-4
18,735,080 تومان
30
SV075IG5A-4
17,027,010 تومان
30
SV055IG5A-4
14,000,350 تومان
30
SV040IG5A-4
11,391,380 تومان
30
SV022IG5A-4
8,077,160 تومان
30
SV015IG5A-4
7,147,140 تومان
30
SV008IG5A-4
6,736,730 تومان
30
SV004IG5A-4
6,360,900 تومان
55555
SV008IG5A-2
6,034,210 تومان
55555
SV004IG5A-2
5,621,070 تومان
55555
SV220IG5A-2
29,413,930 تومان
55555
SV185IG5A-2
27,740,440 تومان
55555
SV037IG5A-2
9,009,910 تومان
55555
SV022IG5A-2
7,424,690 تومان
55555
SV015IG5A-2
6,736,730 تومان


تصویر محصولمشخصات فنیعنوان محصولقیمت
41
SV075IS5-2
19,466,720 تومان


تصویر محصولمشخصات فنیعنوان محصولقیمت
44
SV1100IP5A-4NEW
146,844,880 تومان
44
SV900IP5A-4NEW
125,439,860 تومان
44
SV750IP5A-4NEW
99,976,240 تومان
44
SV550IP5A-4NEW
84,738,290 تومان
44
SV450IP5A-4NEW
71,085,560 تومان
44
SV370IP5A-4NEW
60,143,720 تومان
44
SV300IP5A-4NEW
49,413,910 تومان
44
SV220IP5A-4NEW
44,265,130 تومان
44
SV185IP5A-4NEW
35,772,100 تومان
44
SV150IP5A-4NEW
29,256,500 تومان
44
SV110IP5A-4NEW
24,026,730 تومان
44
SV075IP5A-4NEW
19,466,720 تومان
44
SV055IP5A-4NEW
15,696,590 تومان
867R4
SV1320IP5A-4NEW
172,546,920 تومان
867R4
SV1600IP5A-4NEW
206,676,470 تومان
867R4
SV2200IP5A-4NEW
285,583,480 تومان
867R4
SV2800IP5A-4NEW
301,189,070 تومان
867R4
SV3150IP5A-4NEW
556,006,360 تومان
867R4
SV3750IP5A-4NEW
653,897,790 تومان
867R4
SV4500IP5A-4NEW
822,263,260 تومان
867R4
SV055IP5A-2
15,385,370 تومان
867R4
SV075IP5A-2
18,187,260 تومان


تصویر محصولمشخصات فنیعنوان محصولقیمت
57
SV0055IS7-4
17,061,590 تومان
57
SV0037IS7-4
16,264,430 تومان
57
SV0022IS7-4
14,265,160 تومان
57
SV0015IS7-4
12,542,530 تومان
57
SV1600IS7-4
229,643,960 تومان
57
SV1320IS7-4
210,302,820 تومان
57
SV1100IS7-4
184,681,770 تومان
57
SV0900IS7-4
147,295,330 تومان
57
SV0750IS7-4
117,116,090 تومان
57
SV0550IS7-4
102,799,970 تومان
57
SV0450IS7-4
82,585,230 تومان
57
SV0370IS7-4
71,447,740 تومان
57
SV0300IS7-4
56,485,520 تومان
57
SV0220IS7-4
44,497,180 تومان
57
SV0185IS7-4
38,478,440 تومان
435 1
SV0150IS7-4
32,866,470 تومان
57
SV0110IS7-4
28,351,960 تومان
57
SV0075IS7-4
21,006,440 تومان
57
SV0008IS7-4
11,894,610 تومان
435 1
SV0008IS7-4NOF
13,380,640 تومان
435 1
SV0075IS7-4NOFD
25,207,910 تومان
435 1
SV0110IS7-4NOFD
34,027,630 تومان
435 1
SV0185IS7-4NOFD
44,403,450 تومان
435 1
SV0008IS7-2NOFD
13,655,460 تومان
435 1
SV0022IS7-2NOFD
15,642,900 تومان
435 1
SV0022IS7-2
13,058,500 تومان
435 1
SV0055IS7-2NO
16,360,890 تومان
435 1
SV0075IS7-2NO
19,328,400 تومان
435 1
SV0110IS7-2
28,958,930 تومان


تصویر محصولمشخصات فنیعنوان محصولقیمت
77
SV220IV5-4
59,325,630 تومان
77
SV185IV5-4
52,766,350 تومان
77
SV150IV5-4
44,937,620 تومان
77
SV110IV5-4
39,831,610 تومان
77
SV075IV5-4
36,733,060 تومان
77
SV1100IV5-4
298,984,140 تومان
77
SV900IV5-4
244,384,140 تومان
77
SV750IV5-4
199,976,140 تومان
77
SV550IV5-4
130,849,810 تومان
77
SV450IV5-4
102,351,340 تومان
77
SV370IV5-4
85,331,610 تومان
77
SV300IV5-4
74,143,160 تومان
377
SV2200IV5-4
308,981,400 تومان
377
SV1600IV5-4
409,809,400 تومان
377
SV2200IV5-4
751,828,350 تومان
77
SV055IV5-4
27,526,590 تومان
iv5
SV022IV5-4DB/MD
20,676,110 تومان
iv5
SV037IV5-4DB/MD
21,330,400 تومان
iv5
SV055IV5-4DB/MD
27,526,590 تومان
iv5
SV075IV5-4DB/MD
36,733,060 تومان
iv5
SV110IV5-4DB/MD
39,831,610 تومان
iv5
SV150IV5-4DB/MD
44,937,620 تومان
iv5
SV185IV5-4DB/MD
52,766,350 تومان
iv5
SV220IV5-4DB/MD
59,325,630 تومان
iv5
SV075IV5-4MRL
30,455,880 تومان
iv5
SV110IV5-4MRL
39,251,940 تومان
iv5
SV150IV5-4MRL
49,769,720 تومان
iv5
SV220IV5-4MRL
62,495,160 تومان


تصویر محصولمشخصات فنیعنوان محصولقیمت
h100 3
LSLV0008H100-4COFN
9,483,110 تومان
h100 3
LSLV0037H100-4COFN
12,916,540 تومان
h100 3
LSLV0055H100-4COFN
14,566,370 تومان
h100 3
LSLV0075H100-4COFN
17,222,660 تومان
h100 3
LSLV0015H100-4COFN
10,156,510 تومان
h100 3
LSLV0022H100-4COFN
11,060,140 تومان
h100 3
LSLV0110H100-4COFN
21,266,700 تومان
h100 3
LSLV0150H100-4COFN
26,892,320 تومان
h100 3
LSLV0185H100-4COFN
33,863,830 تومان
h100 3
LSLV0220H100-4COFN
41,903,680 تومان
h100 3
LSLV0300H100-4COFN
46,777,640 تومان
h100 3
LSLV0370H100-4COFD
64,860,250 تومان
h100 3
LSLV0370H100-4COND
58,961,630 تومان
h100 3
LSLV0450H100-4COFD
70,504,980 تومان
h100 3
LSLV0450H100-4COND
64,091,300 تومان
h100 3
LSLV0550H100-4COFD
80,963,610 تومان
h100 3
LSLV0550H100-4COND
73,598,980 تومان
h100 3
LSLV0750H100-4COFD
88,455,640 تومان
h100 3
LSLV0750H100-4COND
88,455,640 تومان
h100 3
LSLV0900H100-4COFD
113,104,810 تومان
h100 3
LSLV0900H100-4COND
113,104,810 تومان
h100 3
LSLV1100H100-4COFD
139,503,000 تومان
h100 3
LSLV1320H100-4COFD
163,917,390 تومان
h100 3
LSLV1600H100-4COFD