fa
fa
fa فارسی
[df-form]
[dm-page]

لیست قیمت اینورتر ال اس LS - تاریخ 1401/03/23

اینورتر LS (ال اس) در مدل‌های مختلف H100, S100, IS7, IP5, IC5, IG5 و غیره تولید می‌شود که متناسب با کاربری مد نظر می‌توان مدل متناسب را انتخاب و استفاده نمود.

مشخصات اینورتر LS (ال اس)

انواع اینورتر LS (ال اس) بستگی به مدل، مشخصات مختلفی دارند ولی در اکثر آنها کلیه نیازمندی‌های متداول کاربری مربوطه دیده شده و بستگی به زمان طراحی امکانات به روز در آنها گنجانده شده است. این اینورترها ار رنج توانی 0.25 کیلووات تا 450 کیلووات و به دو صورت تک فاز و سه فاز در کلاس‌های ولتاژی 200 و 400 ولت به بازار ارائه می‌شوند.

انواع درایو LS

درایو LS کره از لحاظ خروجی به سه دسته تقسیم بندی می شود:

  1. اینورتر خروجی تک فاز ۲۲۰ ولت (اینورتر ورودی تک فاز)
  2. اینورتر خروجی سه فاز ۲۲۰ ولت (اینورتر ورودی تک فاز)
  3. اینورتر خروجی سه فاز ۳۸۰ ولت (اینورتر ورودی سه فاز)


مشخصات فنیعنوان محصولقیمت
LSLV0022M100-1EOFNA
6,108,830 تومان
LSLV0015M100-1EOFNA
4,873,960 تومان
LSLV0008M100-1EOFNA
4,425,330 تومان
LSLV0004M100-1EOFNA
3,709,160 تومان
LSLV0002M100-1EOFNA
3,637,270 تومان
LSLV0002M100-1EOFNS
3,463,460 تومان
LSLV0004M100-1EOFNS
3,709,160 تومان
LSLV0015M100-1EOFNS
4,643,730 تومان
LSLV0022M100-1EOFNS
5,873,140 تومان
LSLV0008M100-1EOFNS
4,169,620 تومان


مشخصات فنیعنوان محصولقیمت
SV004IE5-1
3,107,650 تومان
SV002IE5-1
2,869,230 تومان
SV001IE5-1
2,827,370 تومان
SV002IE5-1C
2,869,230 تومان
SV004IE5-1C
3,107,650 تومان
SV001IE5-1C
2,613,520 تومان


مشخصات فنیعنوان محصولقیمت
SV022IC5-1
5,977,790 تومان
SV015IC5-1
4,691,050 تومان
SV008IC5-1
4,169,620 تومان
SV004IC5-1
3,945,760 تومان
SV015IC5-1/FILTER
4,873,960 تومان
SV004IC5-1/FILTER
3,945,760 تومان
SV008IC5-1/FILTER
4,411,680 تومان
SV022IC5-1/FILTER
6,126,120 تومان


مشخصات فنیعنوان محصولقیمت
SV220IG5A-4
32,866,470 تومان
SV185IG5A-4
29,771,560 تومان
SV150IG5A-4
22,268,610 تومان
SV110IG5A-4
18,735,080 تومان
SV075IG5A-4
17,027,010 تومان
SV055IG5A-4
14,000,350 تومان
SV040IG5A-4
11,391,380 تومان
SV022IG5A-4
8,077,160 تومان
SV015IG5A-4
7,147,140 تومان
SV008IG5A-4
6,736,730 تومان
SV004IG5A-4
6,360,900 تومان
SV008IG5A-2
6,034,210 تومان
SV004IG5A-2
5,621,070 تومان
SV220IG5A-2
29,413,930 تومان
SV185IG5A-2
27,740,440 تومان
SV037IG5A-2
9,009,910 تومان
SV022IG5A-2
7,424,690 تومان
SV015IG5A-2
6,736,730 تومان


مشخصات فنیعنوان محصولقیمت
SV075IS5-2
19,466,720 تومان


مشخصات فنیعنوان محصولقیمت
SV1100IP5A-4NEW
146,844,880 تومان
SV900IP5A-4NEW
125,439,860 تومان
SV750IP5A-4NEW
99,976,240 تومان
SV550IP5A-4NEW
84,738,290 تومان
SV450IP5A-4NEW
71,085,560 تومان
SV370IP5A-4NEW
60,143,720 تومان
SV300IP5A-4NEW
49,413,910 تومان
SV220IP5A-4NEW
44,265,130 تومان
SV185IP5A-4NEW
35,772,100 تومان
SV150IP5A-4NEW
29,256,500 تومان
SV110IP5A-4NEW
24,026,730 تومان
SV075IP5A-4NEW
19,466,720 تومان
SV055IP5A-4NEW
15,696,590 تومان
SV1320IP5A-4NEW
172,546,920 تومان
SV1600IP5A-4NEW
206,676,470 تومان
SV2200IP5A-4NEW
285,583,480 تومان
SV2800IP5A-4NEW
301,189,070 تومان
SV3150IP5A-4NEW
556,006,360 تومان
SV3750IP5A-4NEW
653,897,790 تومان
SV4500IP5A-4NEW
822,263,260 تومان
SV055IP5A-2
15,385,370 تومان
SV075IP5A-2
18,187,260 تومان


مشخصات فنیعنوان محصولقیمت
SV0055IS7-4
17,061,590 تومان
SV0037IS7-4
16,264,430 تومان
SV0022IS7-4
14,265,160 تومان
SV0015IS7-4
12,542,530 تومان
SV1600IS7-4
229,643,960 تومان
SV1320IS7-4
210,302,820 تومان
SV1100IS7-4
184,681,770 تومان
SV0900IS7-4
147,295,330 تومان
SV0750IS7-4
117,116,090 تومان
SV0550IS7-4
102,799,970 تومان
SV0450IS7-4
82,585,230 تومان
SV0370IS7-4
71,447,740 تومان
SV0300IS7-4
56,485,520 تومان
SV0220IS7-4
44,497,180 تومان
SV0185IS7-4
38,478,440 تومان
SV0150IS7-4
32,866,470 تومان
SV0110IS7-4
28,351,960 تومان
SV0075IS7-4
21,006,440 تومان
SV0008IS7-4
11,894,610 تومان
SV0008IS7-4NOF
13,380,640 تومان
SV0075IS7-4NOFD
25,207,910 تومان
SV0110IS7-4NOFD
34,027,630 تومان
SV0185IS7-4NOFD
44,403,450 تومان
SV0008IS7-2NOFD
13,655,460 تومان
SV0022IS7-2NOFD
15,642,900 تومان
SV0022IS7-2
13,058,500 تومان
SV0055IS7-2NO
16,360,890 تومان
SV0075IS7-2NO
19,328,400 تومان
SV0110IS7-2
28,958,930 تومان


مشخصات فنیعنوان محصولقیمت
SV220IV5-4
59,325,630 تومان
SV185IV5-4
52,766,350 تومان
SV150IV5-4
44,937,620 تومان
SV110IV5-4
39,831,610 تومان
SV075IV5-4
36,733,060 تومان
SV1100IV5-4
298,984,140 تومان
SV900IV5-4
244,384,140 تومان
SV750IV5-4
199,976,140 تومان
SV550IV5-4
130,849,810 تومان
SV450IV5-4
102,351,340 تومان
SV370IV5-4
85,331,610 تومان
SV300IV5-4
74,143,160 تومان
SV2200IV5-4
308,981,400 تومان
SV1600IV5-4
409,809,400 تومان
SV2200IV5-4
751,828,350 تومان
SV055IV5-4
27,526,590 تومان
SV022IV5-4DB/MD
20,676,110 تومان
SV037IV5-4DB/MD
21,330,400 تومان
SV055IV5-4DB/MD
27,526,590 تومان
SV075IV5-4DB/MD
36,733,060 تومان
SV110IV5-4DB/MD
39,831,610 تومان
SV150IV5-4DB/MD
44,937,620 تومان
SV185IV5-4DB/MD
52,766,350 تومان
SV220IV5-4DB/MD
59,325,630 تومان
SV075IV5-4MRL
30,455,880 تومان
SV110IV5-4MRL
39,251,940 تومان
SV150IV5-4MRL
49,769,720 تومان
SV220IV5-4MRL
62,495,160 تومان


مشخصات فنیعنوان محصولقیمت
LSLV0008H100-4COFN
9,483,110 تومان
LSLV0037H100-4COFN
12,916,540 تومان
LSLV0055H100-4COFN
14,566,370 تومان
LSLV0075H100-4COFN
17,222,660 تومان
LSLV0015H100-4COFN
10,156,510 تومان
LSLV0022H100-4COFN
11,060,140 تومان
LSLV0110H100-4COFN
21,266,700 تومان
LSLV0150H100-4COFN
26,892,320 تومان
LSLV0185H100-4COFN
33,863,830 تومان
LSLV0220H100-4COFN
41,903,680 تومان
LSLV0300H100-4COFN
46,777,640 تومان
LSLV0370H100-4COFD
64,860,250 تومان
LSLV0370H100-4COND
58,961,630 تومان
LSLV0450H100-4COFD
70,504,980 تومان
LSLV0450H100-4COND
64,091,300 تومان
LSLV0550H100-4COFD
80,963,610 تومان
LSLV0550H100-4COND
73,598,980 تومان
LSLV0750H100-4COFD
88,455,640 تومان
LSLV0750H100-4COND
88,455,640 تومان
LSLV0900H100-4COFD
113,104,810 تومان
LSLV0900H100-4COND
113,104,810 تومان
LSLV1100H100-4COFD
139,503,000 تومان
LSLV1320H100-4COFD
163,917,390 تومان
LSLV1600H100-4COFD
196,336,140 تومان
LSLV1850H100-4COFD
256,950,330 تومان
LSLV2200H100-4COFD
271,306,490 تومان
LSLV2500H100-4COFD
280,102,550 تومان
LSLV3150H100-4COFD
528,204,040 تومان
LSLV3550H100-4COFD
588,507,920 تومان
LSLV4000H100-4COFD
740,039,300 تومان
LSLV5000H100-4COFD
851,049,290 تومان
LSLV0008H100-2CONN
10,204,740 تومان
LSLV0015H100-2CONN
11,385,010 تومان
LSLV0022H100-2CONN
12,023,830 تومان
LSLV0037H100-2CONN
13,837,460 تومان
LSLV0055H100-2CONN
14,294,280 تومان
LSLV0075H100-2CONN
16,360,890 تومان
LSLV0110H100-2CONN
20,203,820 تومان
LSLV0150H100-2CONN
25,545,520 تومان
LSLV0185H100-2CONN
32,172,140 تومان

جهت مشاهده جدید ترین لیست های قیمت و راهنمایی خرید بهترین برندهای برق صنعتی شماره خود را در فرم زیر وارد و ارسال نمایید