021-66170062

استعلام و خرید سریع

021-66170062

استعلام و خرید سریع

جستجو کردن
Close this search box.
  • قابلیت تحمل بار بالا
  • قابلیت تنظیم برای جریان های مختلف
  • قابلیت جداسازی سریع در مواقع اضطراری
  • دارای حفاظت در برابر اتصال کوتاه، برق گرمایی، و اتصال اضافی
  • قابلیت کنترل و مانیتورینگ از راه دور با استفاده از سیستم های اتوماسیون صنعتی
کلید هوایی ABB