کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01