کلید فیوز افقی ، 250 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار