کلید فیوز افقی ، ۲۵۰ آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار