021-66170062

استعلام و خرید سریع

021-66170062

استعلام و خرید سریع

جستجو کردن
Close this search box.

Buy HYUNDAI MCCB from IRAN

Hyundai automatic compact switches, manufactured in South Korea, are recognized for their high-quality electrical safety and outstanding performance across all electrical systems, from simple to advanced. These switches, or circuit breakers, are designed to protect electrical circuits against hazards such as overcurrents or short circuits.

Hyundai Electric’s product range provides a wide variety of low and medium voltage automatic switches. This includes MCCBs for household use to ACBs and VCBs for industrial applications. Hyundai Market emphasizes the importance of offering quality products to its customers by providing original parts with certification.

Hyundai’s automatic switches are one of the products of Hyundai Electric in the field of electrical power interruption. MCCB stands for “Molded Case Circuit Breaker,” meaning a circuit breaker with a plastic case. MCCBs are generally used to protect electrical circuits against overloads, short circuits, and other electrical hazards.

Hyundai’s MCCB automatic switches are enclosed in a protective frame that acts as an electrical switch. These switches typically feature characteristics such as high breaking and making capacities, precise adjustment of breaking and making currents, and resistance to harsh environmental conditions.

Hyundai’s MCCB switches can be used in industrial, residential, and commercial electrical systems. They are commonly employed in power equipment such as electrical panels, distribution boards, and industrial equipment to protect circuits and equipment against electrical hazards.

Types of Hyundai Automatic Compact Switches

Hyundai HGM Series Automatic Switch

Hyundai’s HGM series compact automatic switches are among the most common compact switches. Here are some of its features:

Product Range:
Available in various sizes from 32 to 800 amperes (AF).
Available in 10 frames.
Selectivity:
Advanced breaking and making performance with various selectivity options.
Compatibility:
Standard sizes of accessories ensure compatibility with MCCBs (Molded Case Circuit Breakers) and ELCBs (Earth Leakage Circuit Breakers) simultaneously.
Standard Height:
Standard height varies based on frame size: 68 millimeters for 32 to 250 AF and 110 millimeters for 400 to 800 AF.
High Breaking Capacity:
Breaking capacity varies depending on the frame size:
۱۶ to 30 kiloamperes at 460 volts for 100
۲۰ to 55 kiloamperes at 460 volts for 125 to 250
۳۸ to 85 kiloamperes at 460 volts for 400 to 800
Certifications and Certificates:
The HG-Series MCCB model has been certified by the TEST agency and registered with STL.
These switches, with advanced performance, compatibility with accessories, and high breaking capacities, are suitable for various applications. Additionally, certifications demonstrate their compliance with specific safety standards and regulations.

Automatic Circuit Breakers Hyundai Series HGP

General Specifications:
Rated insulation voltage (Ui): 1,000 volts
Use of isolation: Yes
Rated operational voltage (Ue): 690 volts
Utilization category: A
Rated impulse withstand voltage (Uimp): 8 kilovolts
Pollution degree: 3
Protective functions: Protection against overload, short circuit, and instantaneous protection
Reference standard: IEC 60947-2
Model Details:
Model: HGP400
Frame (AF): 400
Poles (P): 3, 4
Rated current at 40 degrees Celsius (amps): 300, 350, 400
Rated breaking capacity [Icu] (kA rms):
Order code: HGP400S, HGP400H, HGP400L, HGP400X
AC660/690 V voltage: 10, 20, 25, 35
AC480/500 V voltage: 50, 70, 85, 100
AC440/460 V voltage: 70, 85, 130, 150
AC380/415 V voltage: 85, 100, 130, 150
AC220/240 V voltage: 100, 130, 150, 200
DC250 V voltage: 65, 85, 100, 100
Service breaking capacity [Ics = % Icu]: 100
Endurance (resistance):
Mechanical: 20,000 cycles
Electrical: 6,000 cycles
Trip device (thermal-magnetic):
Long-time [LT]: (0.8 – ۰٫۹ – ۱٫۰) times rated current (In)
Instantaneous [INST]: (5 – ۶ – ۷ – ۸ – ۹ – ۱۰) times rated current (In)

Hyundai Compact Circuit Breakers have various specifications, and the choice of model depends on the specific features of the electrical system in which they will be installed. The information includes frame size, number of poles, rated current, breaking capacity, and types of trip mechanisms available.

Hyundai UCB-series Automatic Circuit Breakers

Specifications of various models of HYUNDAI UCB-series Molded Case Circuit Breaker (MCCB) are provided below:

Models:
UCB50R, UCB50H, UCB50L
UCB100R, UCB100S, UCB100H, UCB100L
UCB160H, UCB160L
UCB250R, UCB250S, UCB250N, UCB250H, UCB250L
UCB400R, UCB400S, UCB400H, UCB400L
UCB630R, UCB630S, UCB630H, UCB630L
UCB800R, UCB800S, UCB800H, UCB800L
UCB1000S, UCB1000L
UCB1250S, UCB1250L
UCB1600S
Frame:
Ranges from 50 to 1600 AF (ampere frames).
Poles:
Different models have 2, 3, or 4 poles.
Rated current (amps):
Various rated currents for different models ranging from 15 amps to 1600 amps.
Breaking capacity [Icu] (kA rms):
Different breaking capacities for different models and voltages.
Voltage rating (AC):
Ratings include AC220V, AC240V, AC380V, AC415V, AC440V, AC460V, AC600V, AC660V.

Automatic switches by Hyundai UPB series

Models:
UPB100S, UPB100H, UPB100L, UPB100X
UPB160S, UPB160H, UPB160L, UPB160X
UPB250S, UPB250H, UPB250L, UPB250X
UPB400S, UPB400H, UPB400L, UPB400X
UPB630S, UPB630H, UPB630L, UPB630X
Frame:
Current range from 125 to 630 amps.
Pole:
Available in 3 and 4 poles.

Rated current (A):
Different currents for different models (e.g., 15, 16, 20, 25, 30, 32, 40, 50, 60, 63, 75, 80, 100, 125, etc.).
Breaking capacity (Icu) (kA rms):
Different breaking capacities for each model at different voltage levels.
Trip mechanism and characteristics:
Thermal-magnetic and electronic trip mechanisms are available.
Adjustable and fixed characteristics.
Various voltages (V):
Breaking capacity specified for different voltage levels, including AC220V, AC240V, AC380V, AC415V, AC440V, AC460V, AC600V.

Hyundai UCG series automatic switches
Models:
UAG100C, UCG250R, UCG400R, UCG630R, UCG800R, UAG30C, UAG50R, UAG60R, UCG100R, UCG250S, UCG400S, UCG630S, UCG800S, UAG30R, UCG50R, UCG50S, UCG100S, UCG250N, UCG400H, UCG400L, UCG630L, UCG800L
Type:
Economic, standard, high breaking capacity, current limiter
Number of poles:
۲, ۳, ۴
Breaking capacity [Icu] (kiloampere RMS):
Breaking capacity for each model in kiloampere.
Rated current (ampere):
Rated current for each model in amps.
AC voltage rating:
AC220V, AC380V, AC460V

Below are a few examples to help interpret the provided information:

UAG100C:
Type: Economic
Number of poles: 2, 3
Breaking capacity: 25 kiloampere RMS
Rated current: 100 amps
AC voltage rating: 14 amps (AC220V), 10 amps (AC380V), 60 amps, 75 amps, 100 amps (AC460V)
UCG400R:
Type: 3
Number of poles: 3
Breaking capacity: 35 kiloampere RMS
Rated current: 400 amps
AC voltage rating: 30 amps (AC220V), 25 amps (AC380V), 250 amps, 300 amps, 350 amps, 400 amps (AC460V)
UAG30R:
Type: High breaking capacity
Number of poles: 3
Breaking capacity: 25 kiloampere RMS
Rated current: 30 amps
AC voltage rating: 14 amps (AC220V), 10 amps (AC380V), 5 amps, 10 amps, 15 amps, 20 amps, 30 amps (AC460V)
UCG630L:
Type: Current limiter
Number of poles: 3
Breaking capacity: 125 kiloampere RMS
Rated current: 630 amps
AC voltage rating: 100 amps (AC220V), 85 amps (AC380V), 500 amps, 600 amps (AC460V)

Automatic switches Hyundai series HiBL:

HiBS30:
Frame: 30
Number of poles: 2, 3
Rated current (amp): 3, 5, 10, 15, 20, 30
Breaking capacity (Icu) (kA rms): 10 (220/240V), 7.5/5 (380/415V), 2.5 (600V)

HiBH30:
Frame: 30
Number of poles: 2, 3
Rated current (amp): 5, 10, 15, 20, 30
Breaking capacity (Icu) (kA rms): 25 (220/240V), 14/10 (380/415V), 5 (600V)

Automatic switches Hyundai series HiBL:

HiBE50:
Frame: 50
Number of poles: 2, 3, 4
Rated current (amp): 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50
Breaking capacity (Icu) (kA rms): 10 (220/240V), 7.5/5 (380/415V), 2.5 (600V)

HiBS50:
Frame: 50
Number of poles: 2, 3, 4
Rated current (amp): 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50
Breaking capacity (Icu) (kA rms): 25 (220/240V), 14/10 (380/415V), 5 (600V)

HiBH50:
Frame: 50
Number of poles: 2, 3, 4
Rated current (amp): 15, 20, 30, 40, 50
Breaking capacity (Icu) (kA rms): 50 (220/240V), 30/25 (380/415V), 10 (600V)

HiBE60:
Frame: 60
Number of poles: 2, 3, 4
Rated current (amp): 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60
Breaking capacity (Icu) (kA rms): 10 (220/240V), 7.5/5 (380/415V), 2.5 (600V)

HiBS60:
Frame: 60
Number of poles: 2, 3, 4
Rated current (amp): 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60
Breaking capacity (Icu) (kA rms): 25 (220/240V), 14/10 (380/415V), 5 (600V)

HiBE100:
Frame: 100
Number of poles: 2, 3, 4
Rated current (amp): 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100
Breaking capacity (Icu) (kA rms): 25 (220/240V), 14/10 (380/415V), 5 (600V)

HiBS100:
Frame: 100
Number of poles: 2, 3, 4
Rated current (amp): 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100
Breaking capacity (Icu) (kA rms): 50 (220/240V), 30/25 (380/415V), 10 (600V)

HiBH100:
Frame: 100
Number of poles: 2, 3, 4
Rated current (amp): 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100
Breaking capacity (Icu) (kA rms): 65 (220/240V), 42/36 (380/415V), 18 (600V)

Compact automatic switches Hyundai series HiBH:

HiBL50NT
Power: 50
Number of blades: 3, 4
Speeds: 15, 20, 30, 40, 50
Maximum load: 125
Operating temperature: 85
Weight: 35

HiBX50NT
Number of blades: 3, 4
Speeds: 15, 20, 30, 40, 50
Maximum load: 150
Operating temperature: 130
Weight: 65

HiBS100J
Power: 100
Number of blades: 2, 3, 4
Speed range: 12.5-16, 16-20, …, ۸۰-۱۰۰
Maximum load: 50
Speed control: 30/25
Weight: 10

Compact automatic switches Hyundai series HiBH:

HiBH100J
Power: 65
Speed control: 42/36
Weight: 18

HiBL100NT
Number of blades: 3, 4
Speeds: 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100
Maximum load: 125
Operating temperature: 85
Weight: 35

HiBX100NT
Number of blades: 3, 4
Speeds: 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100
Maximum load: 150
Operating temperature: 130
Weight: 65

HiBL225NT
Power: 225
Number of blades: 3, 4
Speeds: 125, 150, 175, 200, 225 (250)
Maximum load: 125
Operating temperature: 85
Weight: 35

HiBX225NT
Number of blades: 3, 4
Speeds: 125, 150, 175, 200, 225
Maximum load: 150
Operating temperature: 130
Weight: 65

HiBE250J
Number of blades: 2, 3, 4
Speed range: 100-125, 125-160, 160-200, 200-250
Maximum load: 35
Speed control: 25/18
Weight: 7.5

HiBS250J
Power: 50
Speed control: 35/25
Weight: 10

HiBH250J
Power: 65
Speed control: 42/36
Weight: 18

Automatic switches Hyundai series HiBS:

HiBL50NE
Frame: 50
Pole: 3, 4
Rated current (amp): 20-50
Breaking capacity [Icu] (kA rms):
۲۲۰/۲۴۰V: 125
۳۸۰/۴۱۵V: 85
۶۰۰V: 35

HiBL100NE
Frame: 100
Pole: 3, 4
Rated current (amp): 40-100
Breaking capacity [Icu] (kA rms):
۲۲۰/۲۴۰V: 125
۳۸۰/۴۱۵V: 85
۶۰۰V: 35

HiBL225NE
Frame: 225
Poles: 3, 4
Rated Current (Ampere): 90-225 (250)
Breaking Capacity [Icu] (kA rms):
۲۲۰/۲۴۰V: 125
۳۸۰/۴۱۵V: 85
۶۰۰V: 35
HiBS400NE
Frame: 400
Poles: 3, 4
Rated Current (Ampere): 200-400
Breaking Capacity [Icu] (kA rms):
۲۲۰/۲۴۰V: 85
۳۸۰/۴۱۵V: 50
۶۰۰V: 30
HiBL400NE
Frame: 400
Poles: 3, 4
Rated Current (Ampere): 200-400
Breaking Capacity [Icu] (kA rms):
۲۲۰/۲۴۰V: 125
۳۸۰/۴۱۵V: 85
۶۰۰V: 35
HiBX400NE
Frame: 400
Poles: 3, 4
Rated Current (Ampere): 200-400
Breaking Capacity [Icu] (kA rms):
۲۲۰/۲۴۰V: 150
۳۸۰/۴۱۵V: 130
۶۰۰V: 65
HiBS600NE
Frame: 600
Poles: 3, 4
Rated Current (Ampere): 302-600 (630)
Breaking Capacity [Icu] (kA rms):
۲۲۰/۲۴۰V: 100
۳۸۰/۴۱۵V: 65
۶۰۰V: 35
HiBL600NE
Frame: 600
Poles: 3, 4
Rated Current (Ampere): 302-600 (630)
Breaking Capacity [Icu] (kA rms):
۲۲۰/۲۴۰V: 125
۳۸۰/۴۱۵V: 85
۶۰۰V: 42
HiBX600NE
Frame: 600
Poles: 3, 4
Rated Current (Ampere): 302-600 (630)
Breaking Capacity [Icu] (kA rms):
۲۲۰/۲۴۰V: 150
۳۸۰/۴۱۵V: 130
۶۰۰V: 65
HiBS800NE
Frame: 800
Poles: 3, 4
Rated Current (Ampere): 405-800
Breaking Capacity [Icu] (kA rms):
۲۲۰/۲۴۰V: 100
۳۸۰/۴۱۵V: 65
۶۰۰V: 35
HiBL800NE
Frame: 800
Poles: 3, 4
Rated Current (Ampere): 405-800
Breaking Capacity [Icu] (kA rms):
۲۲۰/۲۴۰V: 125
۳۸۰/۴۱۵V: 85
۶۰۰V: 42
HiBX800NE
Frame: 800
Poles: 3, 4
Rated Current (Ampere): 405-800
Breaking Capacity [Icu] (kA rms):
۲۲۰/۲۴۰V: 150
۳۸۰/۴۱۵V: 130
۶۰۰V: 65
HiBS1000NE
Frame: 1000
Poles: 3, 4
Rated Current (Ampere): 505-1000
Breaking Capacity [Icu] (kA rms):
۲۲۰/۲۴۰V: 100
۳۸۰/۴۱۵V: 100
۶۰۰V: 50
HiBL1000NE
Frame: 1000
Poles: 3, 4
Rated Current (Ampere): 505-1000
Breaking Capacity [Icu] (kA rms):
۲۲۰/۲۴۰V: 150
۳۸۰/۴۱۵V: 130
۶۰۰V: 65
HiBS1200NE
Frame: 1200
Poles: 3, 4
Rated Current (Ampere): 605-1200
Breaking Capacity [Icu] (kA rms):
۲۲۰/۲۴۰V: 100
۳۸۰/۴۱۵V: 100
۶۰۰V: 50
HiBL1200NE
Frame: 1200
Poles: 3, 4
Rated Current (Ampere): 605-1200
Breaking Capacity [Icu] (kA rms):
۲۲۰/۲۴۰V: 150
۳۸۰/۴۱۵V: 130
۶۰۰V: 65
Please note that the values are provided for different voltage levels (220/240 volts, 380/415 volts, and 600 volts) and may vary depending on the specific model and configuration.

What is a compact automatic switch?

A Molded Case Circuit Breaker (MCCB) is a type of automatic switch used in electrical distribution systems and industrial settings. This type of MCCB has protective functions and is used to disconnect and connect large loads of up to several hundred amperes.

The compact MCCB has a similar function to miniature circuit breakers (MCBs) but is suitable for larger loads with higher power requirements. These switches are generally used in three-phase electrical distribution systems and are capable of disconnecting and connecting main power lines, motors, and other three-phase loads.

Advantages of using compact MCCB include high breaking capacity, the ability to withstand large loads, protection against overcurrents and short-circuits, adjustable tripping current, and high accuracy and controllability.

Application of compact MCCB:

Compact MCCBs are used in electrical industry and power distribution systems to control and protect against large currents. Some of their main applications include:

Building electrical distribution systems: Compact MCCBs are used to disconnect and connect main and distribution power lines in buildings. They ensure the safety of electrical systems by protecting against overcurrents and short-circuits.
Industries and factories: In industries and factories, compact MCCBs are used for power protection and control. They can disconnect and connect three-phase loads and manage large currents in industrial circuits.
Data centers and communication systems: In data centers and communication systems requiring stable power supply, compact MCCBs are used as main disconnectors. They can manage large currents and automatically disconnect lines in case of any faults or issues in the electrical system.
Power transmission systems: In large power transmission systems, compact MCCBs are used to disconnect and connect main power lines and protect them.
Difference between adjustable and non-adjustable MCCB
The main difference between adjustable and non-adjustable MCCBs lies in their ability to adjust the tripping current. Below are explanations of each type:

Adjustable MCCB: This type of MCCB allows the user to adjust the tripping current. In other words, you can set the tripping current to your desired settings. This feature is useful as it allows you to adjust the current needed to protect circuits and equipment according to your specific needs. For example, if your circuits and equipment require higher currents, you can precisely adjust the tripping current for better coordination.
Non-adjustable MCCB: In this type of MCCB, the tripping current is set by the manufacturer and cannot be changed by the user. These types of switches usually cover standard and acceptable currents for most circuits and equipment. They are generally used in places where a specific and predefined current is required, and changes are not necessary.
In general, the choice between adjustable and non-adjustable MCCBs depends on your specific needs and circumstances. If you require precise adjustment of tripping current, you can use adjustable MCCBs. For precise technical consultation before purchasing, you can contact the Electroschali technical department.

Introduction of Hyundai Electric South Korea

Hyundai Electric is a prominent and reputable company in the field of electricity, electronics, and electrical panel equipment. It is one of the leading companies in electrical components and electronic equipment in South Korea and globally. The company was established in 1977 and has achieved significant development and growth in the electricity and electronics industry over the years.

Hyundai Electric is involved in various areas, including:

۱٫ Production of electrical components: Hyundai Electric manufactures various electrical components such as transformers, power distribution equipment, electrical parts, relays, contactors, and other electrical equipment.
۲٫ Production of electrical panel equipment: Hyundai Electric produces high-quality electrical panel equipment. These include power distribution panels, control and automation panels, command panels, and other equipment related to electrical systems.
۳٫ Large-scale power projects: Hyundai Electric is also active in executing large-scale power projects and power plants. They participate in the design, construction, installation, and commissioning of power plants, power stations, and other electrical projects worldwide.

Electro Shaili: Hyundai’s Main Supplier of Electrical Panel Equipment

Electro Shaili is a reputable establishment in supplying electrical and electronic equipment and serves as the main supplier of electrical panel equipment for Hyundai. With its experience and expertise in the electrical and electronic industry, Electro Shaili provides quality and standard equipment to its customers.

As a founding, importing, and distributing company of electrical equipment, Electro Shaili supports its customers in various industries by offering a variety of products, including power distribution panels, control and automation panels, and electrical and electronic equipment for industrial, power, and building sectors.

Focusing on quality, innovation, and customer satisfaction, Electro Shaili strives to meet the needs of its customers with electrical equipment that complies with international standards and safety principles. Moreover, through its collaboration with Hyundai Electric as the main supplier of electrical panel equipment, Electro Shaili ensures the quality and reliability of its products to its customers.

In summary, Electro Shaili operates as the main supplier of quality and standard electrical equipment and collaborates with Hyundai Electric in providing electrical panel equipment.

For inquiries, please contact:
۰۲۱۶۶۱۷۰۰۶۲ /// ۰۲۱۶۶۱۷۰۰۶۳ /// ۰۹۱۲۶۳۹۸۹۶۱

021-66170063

واحد فروش / فنی

0912-6398961

واحد فروش / واتساپ

021-66170064

واحد فروش / فنی

0910-7249074

واحد فروش / واتساپ

جهت مشاهده جدید ترین لیست های قیمت و راهنمایی خرید بهترین برندهای برق صنعتی شماره خود را در فرم زیر وارد و ارسال نمایید

الکتروشایلی